Pro Auto

Welkom bij Pro Auto, de belangen behartiger voor de automobilist. Ook de reiziger in het Openbaar Vervoer heeft baat bij de voorstellen van Pro Auto. Pro Auto is jaren actief geweest onder het bezielend voorzitterschap van Hans Grashoff. We pakken de draad weer op vanaf 2015.

In 2000 schreven we het Deltaplan Snelwegen. Daarin deden we aanbevelingen om het asfalt beter te benutten. Dit Deltaplan Snelwegen leidde tot de Spoedwet Wegverbreding. Via spitsstroken zijn de files verminderd. In dit Deltaplan Snelwegen doen we aanbevelingen om te investeren in het openbaar vervoer voor personen.

In 2010 schreven we een uitbreiding op het Deltaplan Snelwegen naar de nieuwe minister van Infrastructuur. Dat leidde tot de invoering van een maximum snelheid van 130 km op vele snelwegen. Er zijn sinds 2000 1 miljoen mensen meer in Nederland. Na de crisis komt de economie weer tot bloei. De files nemen toe.

Bestuurders in het openbaar vervoer verrijkten zich ten kostte van de reizigers en deden niet hun werk. Slechte treinstellen werden gekocht of te laat besteld. De automobilist heeft goed OV nodig zodat niet iedereen het asfalt hoeft te gebruiken.