Pro Auto

Welkom bij Pro Auto, de belangen behartiger voor de automobilist. Ook de reiziger in het Openbaar Vervoer heeft baat bij de voorstellen van Pro Auto. Pro Auto is jaren actief geweest onder het bezielend voorzitterschap van Hans Grashoff. We pakken de draad weer op.

In 2000 schreven we het Deltaplan Snelwegen. Daarin deden we aanbevelingen om het asfalt beter te benutten. Dit Deltaplan Snelwegen leidde tot de Spoedwet Wegverbreding. Via spitsstroken zijn de files verminderd. In dit Deltaplan Snelwegen doen we aanbevelingen om te investeren in het openbaar vervoer voor personen.

In 2010 schreven we een uitbreiding op het Deltaplan Snelwegen naar de nieuwe minister van Infrastructuur. Dat leidde tot de invoering van een maximum snelheid in 2010 van 130 km op vele snelwegen. Er zijn echter sinds 2000 1 miljoen mensen meer in Nederland. Na de corona crisis komt de economie weer tot bloei. De files nemen toe.

Bestuurders in het openbaar vervoer verrijkten zich ten kostte van de reizigers en deden niet hun werk. Slechte treinstellen werden gekocht of te laat besteld. De automobilist heeft goed OV nodig zodat niet iedereen het asfalt hoeft te gebruiken.

We zijn 20 jaar verder en 1 miljoen inwoners met 1 miljoen auto’s meer. Willen we nog kunnen rijden in de spits dan zijn directe maatregelen nodig. De spitsstroken kunnen altijd open zijn, camera controle is overbodig. Veel snelwegen hebben versmallingen, van Amsterdam naar Utrecht moet je van 4 naar 3 stroken. Zorg voor de keep-your-lane mogelijkheid zonder versmallingen!

De oplossing voor het file probleem op dit moment is ons inziens het voorkomen van ongevallen. Het grootste probleem vormt het app-gedrag. Dat veroorzaakt kop-staart botsingen en zeer veel overlast voor de overige weggebruikers. We stellen voor om het 10 punten rijbewijs in te voeren. Een ongeval veroorzaakt door app-gedrag kost 3 punten. Inhalen over een dubbele streep 3 punten. Rijden met teveel drank of drugs kost 5 punten enzovoorts. Ook dienen radio zenders af te zien van acties waarvoor een sms nodig is om mee te doen.

We willen een lans breken voor betere omstandigheden voor vrachtwagen chauffeurs. Overheid zorg voor een menselijke nacht opvang. Dat voorkomt ongevallen door vrachtwagen chauffeurs.