Pro Auto

Pro auto logo
Pro Auto, belangenbehartiging voor de automobilist in Nederland en België

Welkom bij Pro Auto, al meer dan 20 jaar de belangen behartiger voor de automobilist in Nederland en België. Pro Auto richt zich op de afstemming van de capaciteit van de wegen met de auto intensiteit. Pro Auto gaat uit van het gelijke recht op autorijden en het weggebruik. Pro Auto geeft praktische oplossingen om filevrij te blijven rijden.

Mobiliteit in de file.

In 22 jaar is het aantal personenauto’s met 36% gestegen, terwijl het aantal huishoudens maar met 20% steeg. Dat komt door de wooncrisis en de stijging van het aantal 1 persoonshuishoudens met 40%. Was er in 2000 1 auto per gezin, nu is er 1,08 auto’s per gezin. Sinds 2000 is het asfalt zo goed mogelijk benut door de spitsstroken, voornamelijk vanwege de acties van Pro Auto.

Om nog enigszins filevrij te rijden met de grote groei van de auto mobiliteit zijn landelijke maatregelen nodig. Zoveel mogelijk thuiswerken, in de Randstad altijd 100km /uur rijden en in de regio 130 km/uur. En een goede doorstroming in de steden, geen milieu zones en geen 30km. Op langere termijn is investeren in bus, metro en trein capaciteit noodzakelijk.

x100020002010202020212022
Huishoudens68017386799880438139
1 persoons huishoudens22722670308030973173
% 1 persoon33,40%36,10%38,50%38,50%39,00%
Aantal personen auto’s65007700854886868827
Personenauto’s/gezin0,961,041,071,081,08
Vervoersprestatie in miljarden km’s
Personenauto’s93,2102,3105,2115,8125,6
Trein (NS jaarverslagen)  8,38,613,3
Bus/tram/metro  2,93,54,0
% OV versus auto  10,65%10,45%13,77%
Fietsen en lopen  22,124,325,6
% Zelf versus auto  19,0%19,0%17,9%
Bron: CBS / NS

Bus Vervoer.

Het CBS model voor de vervoersprestatie geeft de mobiliteit in Nederland weer. Maar dit model lijkt door Randstad deelnemers gemaakt. De trein is 20% meer dan volgens de NS jaarverslagen en het fietsen en lopen is op de Randstad gebaseerd, niet op de Regio. Het CBS dient het vervoerprestatie model in overeenstemming met de werkelijkheid te brengen.

Bestuurders in het openbaar vervoer verrijken zich ten koste van de reizigers en doen onvoldoende hun werk. De vervoersprestatie van het busvervoer is van 1998 naar 2022 gedaald van 4% naar 2,8%. Pro Auto wil af van de privatisering van het regionaal vervoer. Het regionaal vervoer tegen een redelijke prijs is een taak van de landelijke overheid. De bus moet weer op een duidelijk, bereikbaar en vast tijdschema gaan rijden.

Pro Auto vindt dat het busvervoer landelijk geregeld moet zijn. Dat vraagt investeringen. Pro Auto promoot de bus vakanties. Met 40 mensen in een bus zijn er meer dan 20 auto’s minder op de weg op vakantie. Ga ook eens met de bus op vakantie. Je raakt je koffers niet kwijt. Je kunt ontspannen, terwijl je naar je direct op je bestemming aankomt. Met de bus excursies raak je al je stress kwijt.

Hoe kon de NS ontsporen?

De NS is ontspoord. Er rijden te weinig en te korte treinen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Is het de corona lockdown, is het de mislukte liberalisatie van het OV, is het financiële gegoochel van het hoofdbestuur, is het falend toezicht of is het de onvoldoende veiligheid op en rond het spoor. Medewerkers en reizigers haken af. Pro Auto merkt op dat er al 20 jaar een tendens is met minder OV en meer auto’s op de weg door falend overheidsbeleid. Hoe buigen we de NS en de overheid om? Lees de realistische nieuwe strategie van Pro Auto voor de NS.  Lees meer . . . 

Verkeersborden uit de tijd.

De Nederlandse verkeersborden chaos is niet van deze tijd. Voor de moderne auto met verkeersbord herkenning en intelligente snelheidsassistent dient na elke snelheid wijziging er een maximum snelheid bord te zijn op 1 meter hoogte en niet 2 op elkaar. De moderne auto herkent niet het type weg, vaak aangegeven door de belijning op de weg. De verkeersborden voor einde snelheid zijn overbodig als vanaf de snelheid wisseling er een nieuw maximum snelheid bord staat.

Wordt Lid.

Pro Auto voert actie door verzoekschriften te sturen naar de fracties in de Tweede Kamer. Als u Pro Auto wilt steunen klik dan op Steun Pro Auto. Leden krijgen maandelijks een overzicht van de politieke lobby. Prioriteit is momenteel het voorkomen van de maximum snelheid op 100 km per uur door stikstof maatregelen die niets opleveren. Wordt Lid . . . 

Stop de Stikstof Lockdown.

Nederland zucht onder de stikstof lockdown. Huizen bouwen kan niet, wegen aanleggen kan niet, boeren moeten weg, vissers kunnen niet uitvaren. Niets kan. De stikstof regels zijn opgesteld door de overheid en zijn volgens de deskundigen nodig om de nature 2000 gebieden lucht te geven. Maar het kabinet mag een stikstof maatregel volgens het Europese Hof pas uitvoeren als vooraf bewezen is dat er een positieve invloed van uitgaat. Dat is met de maximum snelheid op 100 km niet het geval. Lees meer . . . 

Weg met de Oneerlijke behandeling.

In ruim 20 jaar is de uitstoot van de auto enorm verbeterd. De totale uitstoot aan CO2 van Nederland daalde (-13,5%) van 2000 naar 2020 van 199 naar 172 miljoen ton (Bron: CBS, Emissies naar lucht). Dat ondanks dat we met bijna 2 miljoen mensen meer in Nederland wonen (2000:15,8 2022:17,7 miljoen). Ook de uitstoot van stikstof (-69%) en fijnstof (-71%) van het wegverkeer is enorm gedaald. Er is geen noodzaak voor het instellen van milieu zone’s of om de snelheid te verlagen vanwege de stikstof problematiek. Pro Auto wil een gelijke behandeling van de automobilist.  Lees meer . . . 

Beprijzing.

De brandstof prijzen ontwikkelen zich explosief. Pro Auto wil een maximum prijs voor brandstof. Voor diesel 1,40 en voor benzine 1,80 Euro. De overheid dient de belasting en accijnzen te verminderen op brandstof om dit mogelijk te maken. Pro Auto merkt op dat veel verdieners een voordeel hebben doordat ze een elektrische auto kunnen kopen. Die verbruikt elektriciteit, geen fossiele brandstof. 

Elektrische auto’s zijn zwaarder en belasten de wegen meer dan fossiele brandstof auto’s. Pro Auto vindt dat het rekeningrijden uit moet gaan van het gewicht van de auto, en niet van de uitstoot van CO2. Als het rekeningrijden uitgaat van het gewicht van de auto , dan worden automobilisten met auto’s op fossiele brandstof gelijk behandeld als de veel verdieners met een elektrische auto.

Betere Benutting.

De overheid vergeet de afstemming tussen auto intensiteit en capaciteit. Pro Auto vindt afstemming nodig om zonder files te blijven rijden. Werknemers besteden teveel privé tijd aan de file problematiek. Er zijn sinds 2000 1,1 miljoen huishoudens en 1,5 miljoen mensen meer in Nederland. Er is 1 auto per huishouden. Na de corona crisis komt de economie weer tot bloei. Er zijn 10% werkenden meer.

De files nemen toe tot een ongekend record van 1100 km file. Pro Auto stelt voor om het thuiswerken voor werkgevers en werknemers te verplichten. Pro Auto wil dat alle asfalt benut wordt. Dus werk toe naar de volledige openstelling van spitsstroken en tunnels. Pro Auto wil in de Randstad de 100 km van 06:00 tot 19:00 op werkdagen handhaven. In de provincie kan weer 130 km gereden worden. Het argument dat met 100km de stikstof verminderd is loos. Met de toename van elektrische auto’s is er al een sterke vermindering van uitlaatgassen.

In 2000 schreef Pro Auto het Deltaplan Snelwegen. Daarin deed Pro Auto aanbevelingen om het asfalt beter te benutten. Dit Deltaplan Snelwegen leidde tot de Spoedwet Wegverbreding. Via spitsstroken zijn de files verminderd.

In 2010 schreef Pro Auto een uitbreiding op het Deltaplan Snelwegen naar de nieuwe minister van Infrastructuur. Dat leidde tot de invoering van een maximum snelheid in 2010 van 130 km op vele snelwegen. In 2020 bleek dat het aantal eenpersoons huishoudens enorm was toegenomen. Om te blijven rijden stelden we voor om in de Randstad een doorstroom snelheid van 100km in te voeren. Minister Cora van Nieuwenhuijzen voerde dit voorstel landelijk in onder het mom van stikstof vermindering. De snelheid vermindering =werd gelijk ingesteld met de lockdown en het thuiswerken van de corona crisis.  En we hadden jaren geen last van files.

Bezinning.

We zijn 20 jaar verder en 1,5 miljoen inwoners met 1 miljoen auto’s meer. Willen we nog kunnen rijden in de spits dan zijn directe maatregelen nodig. Pro Auto wil dat de spitsstroken altijd open zijn en de camera controle is overbodig. Veel snelwegen hebben versmallingen, van Amsterdam naar Utrecht moet je van 4 naar 3 stroken. Rijkswaterstaat moet zorgen voor de keep-your-lane mogelijkheid zonder versmallingen!

De oplossing voor het file probleem op dit moment is volgens Pro Auto het voorkomen van ongevallen. Het grootste probleem vormt het app-gedrag van automobilisten. Het niet geconcentreerd zijn op de weg veroorzaakt kop-staart botsingen en zeer veel overlast voor de overige weggebruikers. Radio zenders als Sky Radio moeten af zien van acties waarvoor een sms of app interactie nodig is om mee te doen.

Pro Auto stelt voor om voor alle automobilisten bij verlenging van het rijbewijs, het 20 punten rijbewijs in te voeren. Een ongeval veroorzaakt door app-gedrag kost 3 punten. Inhalen over een dubbele streep 3 punten. Rijden met teveel drank of drugs kost 5 punten. Bij rijden zonder rijbewijs wordt de auto in beslag genomen.

Vracht Vervoer.

We willen een lans breken voor betere omstandigheden voor vrachtwagen chauffeurs. Overheid zorg voor een menselijke nacht opvang, voldoende toiletten en douche gelegenheid. Dat voorkomt ongevallen door vrachtwagen chauffeurs.

Nederlandse en buitenlandse vrachtwagen chauffeurs krijgen een 10-punten vergunning. Stoppen op de snelweg als dat anders kan kost 3 punten. Te weinig afstand houden 1 punt. Rijden met alcohol of drugs, 5 punten. Zonder vergunning mag je niet rijden in Nederland en België.

Overig Vervoer.

Er zijn teveel reizigers voor het vlieg verkeer. Schiphol wordt slecht bestuurd. De veiligheid controles moeten verdubbelen in capaciteit. Desnoods met politie agenten. Vliegveld Lelystad Airport moet Schiphol ontlasten.

We zijn nog niet van corona af. In het Openbaar Vervoer kan de 1,5 meter afstand niet. Pro Auto adviseert daarom om een mondkapje in alle Openbaar Vervoer verplicht te stellen.

Slechte treinstellen werden gekocht of te laat besteld. De NS heeft buitenlandse activiteiten. De automobilist heeft goed OV nodig zodat niet iedereen het asfalt hoeft te gebruiken. Pro Auto wil dat de NS geen buitenlandse activiteiten ontwikkeld. De vervoersprestatie van de trein is van 1998 tot 2014 gelijk gebleven op 8%.