Timmer aan de weg op het spoor

Al jaren is er onvoldoende aandacht van de overheid voor het personenvervoer over het spoor. Het personenvervoer over het spoor kenmerkt zich door structurele uitval door weersinvloeden. Het personenvervoer over het spoor kenmerkt zich door risico inschatting en daarmee het uitvallen van treinen. De NS moet weer een publieke functie krijgen die 99,9% uitgaat van het laten rijden van de treinen.

Kijk ook eens in de landen om ons heen. In de Alpen landen verft de overheid de rails wit voor minder buiging van warmte. Ook vallen er geen treinen uit bij slecht of winter weer. De reiziger verwacht geen uitval van personenvervoer. Pro Auto vindt dat de treinen altijd op tijd moeten rijden zoals verwacht.

Omdat het duurbetaalde NS en ProRail bestuur treinen niet op tijd bestelde gaan vele zitplaatsen verloren. En welke bestuurder bestelt treinen zonder toilet? De trein reiziger zal weer de auto in moeten.

In 2000 schreef Pro Auto het Deltaplan Snelwegen om met een betere benutting van het asfalt files op te lossen. Dat leidde tot Spoedwetten Wegverbreding en daadwerkelijk tot oplossingen via spitsstroken. In 2000 constateerden we als Pro Auto dat de overheid onvoldoende aandacht had voor het gewone personen vervoer per trein. Dat jaagde meer mensen de auto in. En dat legde extra druk op het personenvervoer met de auto. De geschiedenis herhaalt zich.

De vraag om personenvervoer is recht evenredig met het aantal inwoners. Sinds 2000 zijn er bijna 2 miljoen inwoners meer (15,8- 17,7). Met de toegenomen economische activiteit nemen de files toe. De verwaarlozing van het treinvervoer moet stoppen. De overheid moet beter plannen. De HSL ligt er. Een voldongen feit.

Mijn persoonlijke ervaringen met de Fyra waren uitstekend. Jammer dat de Fyra van onvoldoende technisch niveau was. Alleen de Thalys rijdt nu over de HSL. Gewone treinen kunnen niet over de HSL. Die rijden op 1200 Volt gelijkstroom en de snelle treinen op 25.000 Volt wisselstroom. De oplossing is eenvoudig. Koop als Nederland een paar Thalyssen. Sluit het HSL hoofdstuk.

Schakel de hoogste prioriteit in voor investeringen in het gewone personen treinvervoer. Maak het reizen met de trein veilig. Koop onmiddellijk beproefde treinstellen MET toilet! Zorg dat meer mensen met de trein reizen. Organiseer dat treinen altijd kunnen rijden, ook als er wat blaadjes vallen of als het vriest. Timmer aan de weg op het spoor!