Weg met de milieu zones

In ruim 20 jaar is de uitstoot van de auto enorm verbeterd. De totale uitstoot aan CO2 van Nederland daalde (-13,5%) van 2000 naar 2020 van 199 naar 172 miljoen ton (Bron: CBS, Emissies naar lucht). Dat ondanks dat we met bijna 2 miljoen mensen meer in Nederland wonen (2000:15,8 2022:17,7 miljoen). Er is geen noodzaak voor het instellen van milieu zone’s of om de snelheid te verlagen vanwege de stikstof problematiek. . Pro Auto wil een gelijke behandeling van de automobilist.

Pro Auto licht de argumenten toe met de onderstaande cijfers. Het instellen van milieu zones leidt tot een ongelijke behandeling van de automobilist. Alleen de veel verdiener met elektrische auto’s krijgt zo toegang tot de steden. Dat is tegen de Grondwet artikel 1, dat de overheid de burger in gelijke aspecten gelijk behandeld. Pro Auto wil geen milieu zones meer. 

De Feiten over Auto’s

Er is gemiddeld per huishouden 1 auto. Het aantal eenpersoons huishoudens is sterk gestegen, evenals het aantal werkende vrouwen. Het aantal werkende mannen is wat afgenomen. Het aantal auto’s is toegenomen, omdat meer vrouwen werken naast de man in het huishouden.

Bevolking Nederland20002021Toename
[in miljoenen]   
Aantal Inwoners15,917,510.1%
Aantal Huishoudens6,88,017.6%
Eenpersoons huishoudens2,33,134.8%
Werkende vrouwen3,54,528.6%
Werkende mannen4,34,79.3%
Aantal Personen auto’s6,38,839.7%
Bron: CBS Statline   
Auto’s per huishouden0.931.1018.7%

Het aantal gereden kilometers van de Nederlandse personenauto’s is nauwelijks gewijzigd. Bestelauto’s van o.a. pakjes bezorgers is 18% gestegen. Het busvervoer heeft 20% minder kilometers gereden. Het speciaal vervoer als politie en brandweer 10% meer.

Kilometers voertuigen20002021Toename
[in miljoenen km]   
Personenauto89.14889.3050.2%
Bestel busjes14.75317.36517.7%
Vracht vervoer6.2416.4904.0%
Bussen633507-19.9%
Speciaal vervoer32936410.6%
Bron: CBS Statline   

De Uitstoot van Mobiele bronnen.

Elke mens heeft zuurstof nodig en ademt CO2 uit. Alleen al het ademen van de mens is voor 10% verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. De totale uitstoot aan CO2 van Nederland daalde (-13,5%) van 2000 naar 2020 van 199 naar 172 miljoen ton (Bron: CBS, Emissies naar lucht). Zet de -13,5% CO2 emissie daling af tegen de 10% toename van de bevolking en zie een forse daling van de CO2 emissie. De daling van de CO2 emissie is met name door technische verbeteringen in het wegverkeer veroorzaakt.

Wegverkeer luchtverontreiniging20002020Toename
[in miljoenen kg]   
CO2 Koolstof dioxide16889,012578,0-25.5%
NMVOS overige 69,024,5-64.5%
SO2 Zwaveldioxide3,70,2-94.6%
Nox Stikstof191,760,0-68.7%
NH3 Ammoniak4,33,8-12.5%
PM10 Fijnstof11,73,4-71.0%
Bron: CBS Statline   

Milieuzones overbodig.

Verschillende steden in binnen- en buitenland hebben milieu zones ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze merken op dat er inderdaad luchtkwaliteit verbetering gemeten wordt. Deze gemeentes gaan voorbij aan de algemene verbetering van de uitstoot van auto’s. Ook in Duitsland blijkt dat er geen verschil is in de verbetering van de luchtkwaliteit tussen steden met en zonder milieu zones. Met lucht kwaliteit is het zo, dat mechanismen als diffusie verbetering in het algemeen geven.

Pro Auto concludeert dat de emissie van de auto in 20 jaar tijd zeer sterk is verbeterd. De milieu zones die steden instellen hebben op zich geen lucht kwaliteit verbetering gebracht, omdat de technische wijzigingen al voor luchtkwaliteit verbetering zorgde. Het is niet prudent (zorgvuldig en voorzichtig omgaan met financiële belangen) en niet compliant (volgens wet- en regelgeving) om milieu zones in te stellen.