Weg met de milieu zones

In 15 jaar is de uitstoot van de auto enorm verbeterd. Dat ondanks dat we met 1 miljoen mensen meer in Nederland wonen (2000:15,8 2014:16,8 miljoen). Er is gemiddeld per gezin 1 auto. Het aantal eenpersoons gezinnen is sterk gestegen. Inderdaad is het aantal auto’s toegenomen, omdat het aantal auto’s rechtevenredig is met het aantal gezinnen.

Elke mens heeft zuurstof nodig en ademt CO2 uit. Alleen al het ademen van de mens is voor 10% verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. De totale uitstoot aan CO2 van Nederland steeg (+1,7%) van 2000 naar 2013 van 181,9 naar 183,6 miljoen ton (Bron: CBS Feitelijke emissies). Zet de 1,7% CO2 emissie stijging af tegen de 6,3% toename van de bevolking en zie een forse daling van de CO2 emissie.

Het aandeel (22%) van mobiele bronnen als de auto voor de CO2 emissie bleef vrijwel gelijk van 39,6 naar 40,4 miljoen ton. De CO emissie van mobiele bronnen daalde (-10,4%) van 509 naar 456 miljoen kg en de stikstof emissie NOx daalde sterk (-32%) van 354 naar 242 miljoen kg.

Rotterdam en Utrecht hebben milieu zones ingesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze merken op dat er inderdaad luchtkwaliteit verbetering gemeten wordt. Deze gemeentes gaan voorbij aan de algemene verbetering van de uitstoot van auto’s. Ook in Duitsland blijkt dat er geen verschil is in de verbetering van de luchtkwaliteit tussen steden met en zonder milieu zones. Met lucht kwaliteit is het zo, dat mechanismen als diffusie verbetering in het algemeen geven.

Pro Auto concludeert dat de emissie van de auto in 15 jaar tijd zeer sterk is verbeterd. De milieu zones die Utrecht en Rotterdam instellen hebben op zich geen lucht kwaliteit verbetering gebracht, omdat de algemene emissie verbetering al voor luchtkwaliteit verbetering zorgde. Het is niet prudent (zorgvuldig en voorzichtig omgaan met financiële belangen) en niet compliant (volgens wet- en regelgeving) om milieu zones in te stellen.