Hoe kon de NS ontsporen?

De NS is ontspoord. Er rijden te weinig en te korte treinen. Hoe heeft het zover kunnen komen? Is het de corona lock-down, is het de mislukte liberalisatie van het OV, is het financiële gegoochel van het hoofdbestuur, is het falend toezicht of is het de onvoldoende veiligheid op en rond het spoor. Medewerkers en reizigers haken af. Hoe buigen we de NS en de overheid om?  Pro Auto merkt op dat er al 20 jaar een tendens is met minder OV en meer auto’s op de weg door falend overheidsbeleid.

Het gaat steeds slechter met de NS.
Met de corona pandemie is de afbraak van het Openbaar Vervoer en de NS versneld. Zowel in 2020 als in 2021 is door de lock-down en het thuiswerken het OV gehalveerd. In 2021 waren er bij de NS 13 storingen per dag, met een totaal van 4.874 storingen. Daarvan waren er in december 2.000 storingen en in februari 1.675. 45% betrof materiële problemen, 22% infrastructurele problemen en 11% ongevallen. In 2022 zijn er 15 storingen per dag. Er zijn steeds meer storingen. In 2021 waren er 660 geweld incidenten op en rond het spoor. Er komt steeds meer geweld voor.

De NS wil het reizigers niveau terugbrengen naar dat van 2019 door een betrouwbare reis. De reiziger kan niet rekenen op degelijk treinvervoer en is volledig afhankelijk van een app om te zien of er überhaupt treinen rijden. Statistisch blijkt dat de reiziger meer met de (elektrische) fiets gaat en loopt omdat de trein niet rijdt. We zetten een kanttekening bij de CBS cijfers voor de vervoersprestatie, want deze is gebaseerd op een model van 20.000 personen en zijn de overige vervoerwijzen te hoog.

Ontwikkeling bevolking200020192021*
en automobiliteit   
Aantal Huishoudens (mlj)6,88,08,0
Eenpersoons huishoudens (mlj)2,33,13,1
Aantal Personen auto’s (mlj)6,38,88,8
Auto’s per huishouden0.91.11.1
Vervoersprestatie (in %)200020192021*
Personenauto (bestuurder)55%50%51%
Personenauto (passagier)19%18%18%
Trein9%10%6%
Bus/tram/metro4%3%2%
Fiets/bromfiets8%8%10%
Lopen4%2%5%
Overige vervoerwijze2%9%10%
Totaal Personenauto74%68%69%


Financieel gegoochel hoofdbestuur.
Het jaarverslag 2021 en het halfjaar bericht 2022 meldt gegoocheld met consolidaties van het binnenlands bedrijf en de buitenlandse deelnemingen. In 2020 leed de NS een verlies van 2,5 miljard. In 2021 was er een winst van 0,5 miljard, maar over het verlies op buitenlandse deelnemingen werd niet gerapporteerd, alleen over de omzet. In het laatste halfjaar bericht 2022 werd gemeld dat de buitenlandse deelnemingen ge-deconsolideerd zijn en dat enkele buitenlandse ondernemingen in insolventie zijn. Die zijn failliet. Het financieel gegoochel is niet geverifieerd door een accountant controle. Wat was de schade en wat is het risico voor de NS? Zijn de buitenlandse deelnemingen de oorzaak van de NS lockdown?

Falend toezicht op liberalisatie OV.
Al tientallen jaren kenmerkt het geprivatiseerde openbaar vervoer zich door wanbeleid en zelfverrijking. Vele miljarden gingen naar de mislukte Hogesnelheidslijn de Fyra en de Betuweroute voor het vrachtvervoer over het spoor. De Betuweroute is beperkt tot Nederland, omdat het derde spoor bij Emmerich er niet ligt en niet komt. Dat is al 20 jaar zo en is mogelijk pas in 2026 gereed. Prestigieuze zogenaamde Europese projecten die de Nederlandse burger de afgelopen jaren veel geld gekost hebben en veel verlies geven. Rijden de goederentreinen over de Betuweroute heen en weer of brengen ze nog omzet op? 

Er is te weinig geïnvesteerd in degelijk openbaar personenvervoer. Het busvervoer is teloor gegaan en doet nu de helft (2%) van de vervoersprestatie. De trein nam in 2019 10% van de vervoersprestatie voor zijn rekening. Dat was in 2021 gedaald naar 6%. De NS meldt dat het aantal reizigers is opgelopen naar 85% van 2019. Maar is dat zo? Het spoor is hopeloos verouderd. De infrastructuur van het Nederlandse trein vervoerssysteem is ouderwets en niet aangepast aan de Europese toekomst. Duitsland en Frankrijk rijden al op 25.000V geaarde wisselstroom. De Nederlandse treinen rijden nog op 1.500V zwevende gelijkstroom. Er is een project om de Nederlandse treinen op de HSL lijn te laten rijden. Werkt dat wel?

Deze opmerkingen zijn verzonden naar Mark Harbers, minister van Infrastructuur blijft stil en doet niets, nu de NS ontspoort. Het Ministerie wast de handen in onschuld. Alles wijst op een mislukte privatisering van het OV. De medewerkers en de reizigers zijn de dupe van deze geprivatiseerde publieke dienstverlening. Maar ook gaan er steeds meer reizigers met de auto. Files nemen toe. Nederland gaat naar een totaal verkeer infarct. Dhr. Koolmees als president-directeur begint op nul.

Strategie naar veiligheid en zekerheid.
De NS moet een strategie gaan voeren, gericht op de verbetering van de werkomgeving voor de medewerkers en verbetering van de zekerheid voor de reizigers. Dat kan met de volgende strategische maatregelen.

1. Wil de NS 1.100 medewerkers aantrekken en de huidige 17.000 medewerkers behouden, dan moet de NS de eisen van de vakbonden accepteren. Dat is inmiddels geregeld. 
2. De grote risico’s bij de buitenlandse deelnemingen zijn structureel. Die zijn niet alleen veroorzaakt door de corona pandemie. Stoot alle buitenlandse deelnemingen af. De NS moet zich concentreren op Nederland.
3. Om het bus vervoer aan te laten sluiten op de treinen, is deelneming van de NS of de overheid in bus vervoer bedrijven noodzakelijk.
4. Zorg voor structurele reistijden. Handhaaf het spoorboekje van 2019. Zodat de reiziger altijd op de NS aan kan. En niet alleen via de NS app, waarmee je nog op het station staat zonder trein.
5. Zorg voor een veilige trein omgeving. Voorkom alle incidenten op het spoor, door strikte controle op de perrons van treinen door conducteurs bij in- en uitgaande reizigers. Als op een perron geen controle mogelijk is, pas dat perron aan of laat de stop bij dat perron vervallen.
6. Er zijn te weinig conducteurs. Laat conducteurs niet meer in de trein controleren, maar op beveiligde perrons voor de in- en uitgaande reizigers.
7. Zorg voor hygiënische omstandigheden in en rond de trein. Zorg voor treinstellen met toilet. Als de NS alle leeftijdgroepen in de trein wilt, zorg dan voor een schoon toilet in de trein. Eventueel zoals op de Duitse autobanen met betaling van 0,70 Euro.
8. Zorg voor een leefbare trein. Met deze warme zomers is een airco in de trein een must. Warme en koude dranken is in intercity’s zeer gewenst.
9. Zo’n 75% van de storingen bij de NS treedt in wintermaanden op. Kijk naar Oostenrijk en Zwitserland voor het rijden in de winter en zomer. In deze landen zijn speciale teams bezig om wissels werkend te houden en dergelijke. In Oostenrijk worden de zijkanten van rails wit geschilderd zodat er minder uitzetting is in de zomer.
10. De Hoge Snelheid Lijn kan niet op hoge snelheid rijden, omdat er een onderhoud tunnel ontbreekt in het Groene Hart. Maak de derde tunnel alsnog.

Minder mensen in het OV is meer files op de weg.
Waarom bemoeit pro-auto zich met de NS? Omdat met minder mensen in de trein er meer files op de weg zijn. Het is dweilen met de kraan open. Pro Auto is al meer dan 20 jaar de belangen behartiger voor de automobilist in Nederland en België. Pro Auto richt zich op de afstemming van de capaciteit van de wegen naar de auto intensiteit. Pro Auto gaat uit van het gelijke recht op autorijden en het weggebruik. Pro Auto geeft de politiek praktische oplossingen om filevrij te blijven rijden. Wordt lid  of Doneer.